Eerste Contact

Bij het eerste contact gaan we overleggen wat u precies nodig hebt.

Aan de hand van het architecturaal plan en eventueel de startverklaring van de EPB raadgever bespreken wat er mogelijk is i.v.m. de installatie van sanitair , verwarming en ventilatie.

Met uw wensen en ideeën , en met onze ervaringen in de installatiebranche kan de opmaak van de offerte beginnen.